Ren vision är ett städföretag med exklusiv städning samt sätter miljö och människors hälsa i första rummet med moderna metoder.

Att tillhandahålla städtjänster för hus, kontor, myndigheter, industrier, banker, sjukhus och skolor.

Omfattning av tjänsten, antal städare och arbetstid beror på avtalet mellan Ren vision och kunden.